Med specialutbildad saneringspersonal inom alla metoder och medel som behövs för sanering. Bilar utrustade med 1000 liters vattentank och övningsutrustning med hög kapacitet utför vi klottersanering på alla typer av väggar och fasader.

 

Klottersanering på ytor som inte är klotterskyddsbehandlade är som bekant inte så lätt som det kanske först kan verka, därför är saneringspersonalens kompetens och erfarenhet av allra största vikt. Vårt dagliga arbete med klottersanering gör att personalen blir bättre och bättre. Vi har dessutom målar- och putsutbildning för att på ett professionellt sätt kunna utföra kompletterande arbeten.

 

Övriga tjänster inom sanering:

 

  • Sanering efter brand
  • Sanering med ånga
  • Kökstvätt
  • Blästring